Boekhouding

Trekt Uw Plant wil in alle openheid opereren. Een overzicht van de financiële activiteiten van de vzw wordt daarom elk jaar openbaar gemaakt. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.


BALANS 2015

Inkomsten in totaal: 294.682,50 euro

Inkomsten in detail:

Van 2014: 28.723 euro

Inkomsten uit ledenbijdragen: 11.414 euro

Inkomsten uit sponsoring/donaties: 9.155,50 euro

Inkomsten uit betalingen voor werkingskosten: 274.113 euro

Uitgaven in totaal: 260.308,45 euro

Uitgaven in detail:

Werkingskosten: 171.452,12 euro

Personeelskosten: 35.101,82 euro

Overheadkosten: 43.517,51 euro

Overige kosten: 10.237,00 euro

Naar 2016: 34.386,79 euro


BALANS 2014

Inkomsten in totaal: 294.682,50 euro

Inkomsten in detail:

Van 2013: 14.585 euro

Inkomsten uit ledenbijdragen: 12.050 euro

Inkomsten uit sponsoring/donaties: 9.322 euro

Inkomsten uit betalingen voor werkingskosten: 278.165 euro

Uitgaven in totaal: 285.399 euro

Uitgaven in detail:

Werkingskosten: 193.987 euro

Personeelskosten: 34.869 euro

Overheadkosten: 48.164 euro

Overige kosten: 8.379 euro

Naar 2015: 28.723 euro


BALANS 2013

Inkomsten in totaal: 203.467,33 euro

Inkomsten in detail:

Van 2012: 11.831,36 euro

Inkomsten uit ledenbijdragen: 10.600 euro

Inkomsten uit sponsoring/donaties: 11.847,97 euro

Inkomsten uit betalingen voor werkingskosten: 169.188 euro

Uitgaven in totaal: 192.215,27 euro

Uitgaven in detail:

Werkingskosten: 114.285,86 euro

Personeelskosten: 47.037,13 euro

Overheadkosten: 26.264,30 euro

Naar 2014: 11.252,06 euro


BALANS 2012

Inkomsten in totaal: 83.332,86 euro

Inkomsten in detail:

Van 2011: 1485,13 euro

Inkomsten uit ledenbijdragen: 6.915 euro

Inkomsten uit sponsoring/donaties: 1922,52 euro

Inkomsten uit betalingen voor werkingskosten: 67.440 euro

Groene Lening van leden: 5.570 euro

Uitgaven in totaal: 72.113,84 euro

Uitgaven in detail:

Werkingskosten: 46.640,97 euro

Personeelskosten: 15.714,80 euro

Overheadkosten: 6.066,07

Afbetaling Groene Lening: 3.692 euro

Naar 2013: 11.218,83 euro

BALANS 2011

Inkomsten in totaal: 28420,51 euro

Inkomsten in detail:

Van 2009: 919,51 euro

Inkomsten uit ledenbijdragen: 3.525 euro

Inkomsten uit sponsoring/donaties: 960 euro

Inkomsten uit betalingen voor kweekkosten: 23.016 euro

Uitgaven in totaal: 26.935,38 euro

Uitgaven in detail:

Werkingskosten: 4.326,47 euro

Campagnekosten: 331,91 euro

Kweekkosten: 19.677 euro

Bijdrage loonkosten coördinatie: 2.600 euro

Naar 2012: 1.485,13 euro

BALANS 2010

Inkomsten in totaal: 5024,42 euro

Inkomsten in detail:

Van 2009: 586 euro

Inkomsten uit ledenbijdragen: 1.250 euro

Inkomsten uit sponsoring/donaties: 784, 42 euro

Inkomsten uit betalingen voor kweekkosten: 2.404 euro

Uitgaven in totaal: 4.104,91 euro

Uitgaven in detail:

Werkingskosten: 1895,29 euro

Kosten Global Marijuana March: 268,12 euro

Kweekkosten: 1941,50 euro

Naar 2011: 919,51 euro

BALANS 2009

Inkomsten in totaal: 3.980 euro

Inkomsten in detail:

Van 2008: 610 euro

Inkomsten uit ledenbijdragen: 1.050 euro

Inkomsten uit sponsoring/donaties: 2.320 euro

Uitgaven in totaal: 3.394 euro

Uitgaven in detail:

Advocaatkosten: 2.000 euro

Kosten Global Marijuana March: 650 euro

Kosten Overige Acties: 163 euro

Werkingskosten: 581 euro

Naar 2010: 586 euro

BALANS 2008

Inkomsten in totaal: 2.778,36 euro

Van 2007: 880,69 euro

Inkomsten uit ledenbijdragen: 697,67 euro

Inkomsten uit sponsoring/donaties: 1200 euro

Uitgaven in totaal: 2.168 euro

Uitgaven in detail:

Advocaatkosten: 1.000 euro

 Kosten Global Marijuana March en Hempy Christmas party: 978,72 euro

 Kosten Website: 69,35 euro

 Werkingskosten: 119.93 euro

Naar 2009: 610,36 euro

BALANS 2007

Van 2006: 2.278,88 euro

Inkomsten uit ledenbijdragen: 945 euro

Uitgaven: 2.343,19 euro

Uitgaven in detail:

Advocaatkosten: 1.500 euro

 Kosten Global Marijuana March en Algemene Ledenvergadering: 388,38 euro

 Kosten Flyers en Website: 259,75 euro

 Werkingskosten: 195,06 euro

Naar 2008: 880,69 euro

BALANS 2006

Inkomsten uit ledenbijdragen: 2.529,88 euro

Uitgaven: 251 euro

Uitgaven in detail:

Werkingskosten voor actie op 12 december 2006

Naar 2007: 2.278,88 euro