Ledenformulier

LEDENSTOP
voorlopig kunnen wij geen nieuwe leden meer aannemen

PRINT DIT FORMULIER AF, ONDERTEKEN HET EN BEZORG HET INGESCAND BIJ:

TREKT UW PLANT vzw
E-mail: info@trektuwplant.be

LIDMAATSCHAPSFORMULIER

JA, ik wil lid worden van Trekt Uw Plant vzw

Naam:

Adres:

Stad:

Telefoonnumer:

E-mailadres:

Ik ben meerderjarig en woonachtig in België

Ik ben cannabisconsument

Ik ben op de hoogte van de Belgische wetgeving inzake cannabis

Ik heb mij vrijwillig aangemeld.

Ik betaal 25 EURO (jaarlijkse) lidmaatschapbijdrage*

Huisreglement

Leden die zich schuldig maken aan een van de volgende activiteiten zullen met onmiddellijke ingang worden uitgesloten uit de vzw:

 1. Verkoop van (delen van) zijn/haar plant aan niet-leden.

 2. Overlast veroorzaken in en rond het lokaal van de vzw.

 3. De naam/doelstelling van de vzw misbruiken of enige andere vorm van schade berokkenen aan de vzw.

GELEZEN EN GOEDGEKEURD

Naam

Handtekening

.
.
.

* Met het lidmaatschapsgeld worden de volgende zaken bekostigd:

De werkings- en communicatiekosten van de vereniging die de leden ondersteunt bij het grootbrengen van hun persoonlijke plant in een gemeenschappelijke plantage (de kosten voor het grootbrengen van de plant worden apart aangerekend, deze bedragen momenteel 7 euro/gram – 8 euro/gram voor langbloeiende soorten)

De legalisering van cannabis in België te bevorderen, met gebruik van vreedzame en legale middelen.

* Bedragen dienen gestort te worden op:

IBAN: BE72 5230 8068 8416

SWIFT: TRIOBEBB

Att. TUP

OVV: Nieuw lid + VOORNAAM