Over Cannabis

Het gebruik van de cannabis/hennep-plant is al 10.000 jaar oud. Je kunt er dus van uitgaan dat er positieve effecten aanzitten. Er is in de hele geschiedenis van cannabis ook nog nooit iemand overleden aan de effecten van het gebruik. Toch is ook cannabis niet volledig onschadelijk. Net als eender welke stof die mensen tot zich mensen om een bepaalde lichamelijke of psychische ervaring te beleven (als medicijn, als roesmiddel, of als opkikker) leidt cannabisgebruik bij sommige mensen tot een soort van afhankelijkheid, wat niet meteen betekent dat je verslaafd bent en niet zonder kunt, maar wel dat je een gewoonte herhaalt zonder er eigenlijk nog plezier aan te beleven. Dit kan vervolgens leiden tot gevoelens van futloosheid en gebrek aan concentratievermogen, wat voor betrokkenen en omgeving niet altijd even plezant is.

Het gevaarlijkste gebruik van drugs is echter het politieke.

Cannabis wordt op dit moment gedemoniseerd door media en verschillende politici die, gebruik makend van de onwetendheid van de meeste mensen, een beeld scheppen dat absoluut niet met de werkelijkheid strookt. Politici als Yves Leterme en Jo Van Deurzen beschrijven een situatie waarin dealers op de schoolpleinen staan om argeloze jongeren cannabis aan te smeren waaraan deze dan verslaafd raken en hun leven vergooien.. Hun enige doel is mensen bang te maken en ze dan voor te spiegelen dat het met CD&V weer de goeie kant zal uitgaan: meer orde op straat, minder drugs…

Ook de pers speelt mee, door elke politiecontrole op de wegen of in de trein vanuit Nederland te rapporteren en te focussen op de problemen met wietplantages etc.. Er wordt dan bv. op een nacht 20 kilo wiet in beslaggenomen: dit is minder dan dat er op een dag alleen al in Antwerpen wordt opgesmoord. De problemen met brandveiligheid of met geweld in de cannabisteelt en -handel zijn niet te wijten aan cannabis, maar aan de illegaliteit daarvan.

Cannabis is here to stay, het zal niet verdwijnen met meer politie. Ook al worden alle coffeeshops in Nederland gesloten, dan nog zullen Belgische gebruikers op zoek gaan naar manieren om hun favoriete produkt in te slaan.

De beeldvorming rond cannabis is vooral gebaseerd op angst dat jongeren verslaafd raken. Natuurlijk is het geen goed idee als jongeren onder de 16 cannabis roken, maar dat geldt ook voor drinken, en dat dit toch gebeurt is nog geen reden om alcohol voor volwassenen te verbieden. Bovendien is het zo dat juist de illegale markt toegankelijk is voor jongeren, terwijl een gereguleerde markt deze toegankelijkheid zou bemoeilijken.

Er zijn risico’s aan elk gebruik van eender welk drug (inclusief de legale) – maar je moet die ook weer niet overschatten of overdrijven. Eerlijke informatie is heel belangrijk: iemand die de risico’s kent en weet in te schatten is beter in staat daar mee om te gaan dan iemand die er blindelings aan begint. Zeker voor beginners is het goed om in een vertrouwde omgeving te zijn als je consumeert.

De enige echte gevaren aan cannabis zijn volgens ons dat je slecht spul kan consumeren (door de illegale markt is er geen enkele controle op produktiemethoden) – dat je zeker in combinatie met alcohol “out” kan gaan (misselijk of zwart voor je ogen, meestal is gaan liggen in een rustige omgeving voldoende om het probleem te verminderen) – en dat – na langdurig en zeer regelmatig gebruik – wat egocentrisch en teruggetrokken kan worden, en je je slechter kan concentreren. Dit geldt zeker niet voor iedereen, maar voor sommigen.

Het beste is dus bewuste keuzes te maken: niet gebruiken uit gewoonte of plichtsgevoel tov anderen, maar alleen als je er echt zin in hebt, en het te combineren met andere interesses.

TREKT UW PLANT

Voor meer informatie over cannabis/hennep:[Cannaclopedia.be->http://www.cannaclopedia.be]

Cannabisinformatie van [de Druglijn->http://www.druglijn.be/info_drugs/veelgevraagd/cannabis.html]