Wat is een C.S.C.

Cannabis Social Clubs (CSC’s) zijn verenigingen van burgers die zelf de kweek van een beperkte hoeveelheid cannabis voor eigen gebruik, organiseren. Ze zetten een gesloten circuit op waarbij productie, verdeling en gebruik in overeenstemming met de, voor het land in kwestie, wettelijk geldende reglementering, zijn georganiseerd. Zo kunnen de leden wegblijven uit zwarte markt en criminele circuits om zichzelf te voorzien van cannabis voor consumptie.

Op dit ogenblik zijn er in België, Nederland en Spanje Cannabis Social Clubs legaal actief. In principe zou het mogelijk moeten zijn om in elk land waar het gebruik van cannabis (onder bepaalde omstandigheden) niet strafbaar is, clubs op te richten. In december 2011 werd een gedragscode voor Europese Cannabis Social Clubs opgesteld.

Internationale conventies over drugs verplichten lidstaten niet om het gebruik en de kweek voor persoonlijk gebruik te verbieden. De ondertekenende landen kunnen er voor kiezen gebruik niet te straffen en de kweek voor persoonlijk gebruik te reguleren zonder dat ze moeten vrezen voor internationale sancties. Deze maatregelen zijn de basis van een rationeel beleid, maar ze zijn onvoldoende. Kweek voor eigen gebruik kan aan de grote vraag nooit volledig voldoen. Deze methode biedt niet automatisch de gegarandeerde immuniteit tegen al de gezondheidsrisico’s of tegen frauduleuze afleiding naar de zwarte markt. Om deze risico’s gevoelig te verminderen, is er een nog meer doorgedreven model nodig voor productie en verdeling.

De meest rationele oplossing is de collectivering van de kweek voor persoonlijk gebruik. Volwassen gebruikers die zelf niet willen of kunnen kweken richten verenigingen zonder winstoogstmerk op, de CSC’s, met de bedoeling om legaal, veilig en transparant cannabis te voorzien voor hun leden. Hiervoor zetten ze een gereguleerd marktmodel op waarin het aanbod altijd geproduceerd wordt in functie van de vraag, dit wil zeggen dat de productie beperkt wordt tot de hoeveelheid noodzakelijk om de behoefte voor eigen gebruik van elk lid in te vullen.