F.A.Q.

F.A.Q.

1. Hoe werkt het principe van een Social Club ?

Leden van een Cannabis Social Club (C.S.C.) geven de opdracht aan de vereniging om een vrouwelijke cannabisplant te verzorgen in hun naam. Vaak hebben deze mensen niet de kennis, ruimte of tijd om zelf een plantje te verzorgen. Een lid die dan wel beschikt over de kennis, ruimte en tijd, zal het plantje verzorgen voor het lid dat de opdracht gegeven heeft.
De C.S.C. zorgt er dan voor dat het verzorgen van de plantjes op een biologische en gezonde wijze kan gebeuren, terwijl dat ze erop toeziet dat alles gedocumenteerd en verantwoord is. Er kan pas een zaadje in de grond, wanneer er een opdracht is gegeven. De C.S.C. ziet er op toe dat een verzorger nooit een onnoemelijk aantal plantjes in beheer heeft.

2. Waarom is er een ledenstop?

Omdat elk plantje dient verzorgt te worden door een lid met kennis, tijd en ruimte om het groot te brengen, is het aantal leden van de C.S.C. afhankelijk van hoeveel verzorgers en hoeveel plantjes zij verantwoord kunnen verzorgen. Er worden slechts plantjes geplaatst wanneer de opdracht wordt gegeven, maar ook enkel wanneer voor deze gevraagde plantjes nog ruimte kan voorzien worden bij een van de plantenverzorgers.
Gezien de groei/bloei/snoei-periode voor een plant een goeie 3 maanden overbrugt, is het heel goed mogelijk dat daardoor slechts sporadisch enkele plaatsen vrijkomen of bijkomen.

Trekt Uw Plant vzw heeft strikte interne richtlijnen mbt maximum ledenaantal, waardoor de ledenstop enkel zal worden opgeheven indien dit aantal nog niet is bereikt en er nog plaatsen beschikbaar zijn.

3. Kan ik langskomen om aan mijn ‘gerief’ te geraken?

NEE!
Een C.S.C. is geen coffeeshop en werkt niet met het principe: spring maar binnen voor cannabis.

Trekt Uw Plant vzw maakt duidelijke afspraken met haar leden, die tijdens een van de ruilbeurzen de opbrengst van hun plantje kunnen bekomen. Voorts wordt er niet gewerkt met een voorraad, aangezien elk plantje reeds op voorhand wordt gereserveerd.

4. Ik krijg niet meteen antwoord op mijn mail, hoe komt dat?

Onze administratie bekijkt dagelijks de mailbox om zo goed mogelijk voor opvolging te zorgen.
Op woensdagen, vrijdagen en zaterdagen trachten zij alle mails te beantwoorden voor zover mogelijk. Voor sommige vragen worden mails doorgestuurd naar leden of vertrouwelingen met meer kennis van zaken, zodat steeds de meest behulpzame informatie kan worden bezorgd. In sommige perioden kan het aantal ontvangen mails echter zo hoog oplopen, dat het enige tijd duurt vooraleer alle achterstallige mails van antwoord zijn gediend.

NB: mails met uitdrukkelijke vragen om cannabis te verkrijgen, in welke vorm van codetaal of mate van subtiliteit dan ook, worden steevast genegeerd en verwijderd. Niet enkel druist zulke vraag in tegen het principe van de C.S.C., wij zijn er onze tijd liever niet aan kwijt.

5. Hoe kan ik lid worden?

Onder het tabblad ‘Leden’ kan je terecht om na te gaan of je in aanmerking komt voor aansluiting.
Eerst en vooral dien je te kijken of er een ledenstop van kracht is. Indien dat niet het geval is, kan je alvast de Algemene Voorwaarden en de Ministriële Richtlijn van 2005 nalezen.

Wanneer er geen ledenstop is en je bent volledig akkoord met de Alg Vrw, kan je het ledenformulier invullen en via mail doorsturen.
Zodra de mail is nagelezen en er plaatsen beschikbaar zijn, ontvang je een bevestiging met bijkomende informatie om je lidmaatschap in orde te brengen.