Historiek

Onze Cannabis Social Club werd opgericht in 2006, na overleg en onder de hoede van ENCOD.

Op 27 juli 2006 staken we het eerste zaadje voor de eerste cannabisplant in de grond, op een openbare bijeenkomst in de Kruidtuin in Antwerpen.

Op 14 september 2006 legden we de statuten van de vzw neer bij de Griffie van de Rechtbank van Antwerpen. Vervolgens startten we een campagne om leden te werven. In 6 weken tijd slaagden we erin 30 leden te werven die allen 50 euro lidgeld betaalden. Met dit eerste bedrag konden we de advocaatkosten van onze eerste rechtzaak bekostigen.

Op 12 december 2006 presenteerden we een eerste cannabisplantage volgens het principe “één plant per lid” .

Deze plantage werd door de politie in beslaggenomen, en op 25 april 2007 werden 5 leden van Trekt Uw Plant (de 6e, Stijn Bex, was op het moment van de feiten volksvertegenwoordiger voor SPIRIT en dus onschendbaar) veroordeeld tot 15 euro boete (2 leden) en strafopschorting (3 leden).

Wij gingen onmiddellijk tegen deze uitspraak in beroep, aangezien de veroordeling (en de mogelijke vervolging van een herhaling van ons initiatief) haaks staat op de ministeriële richtlijn.

Uiteindelijk werden wij op 26 juni 2008 vrijgesproken van strafvervolging in een vonnis van het Hof van Beroep in Antwerpen.

Op 3 mei 2008 presenteerden we voor de tweede maal een gemeenschappelijke plantage, ditmaal door het planten van een zaadje in een bloempot.

We werden wederom opgepakt en er volgde een rechtszaak. Op 6 februari 2009 werden we veroordeeld wegens ’aanzet tot gebruik’, en kreeg onze voorzitter een boete van 5.500 euro.

Wij zijn ook tegen deze uitspraak in beroep gegaan, en werden op 25 februari 2010 vrijgesproken van strafvervolging in een vonnis van het Hof van Beroep in Antwerpen.

Vanaf maart 2010 kweekt Trekt Uw Plant cannabis voor het persoonlijk gebruik van haar leden. In april 2010 werd de eerste oogst van 2010 binnengehaald, een jaar later die van 2011, en nog een jaar later die van 2012.

In een interview met de Nederlandse televisie in juni 2012 verklaarde woordvoerder Paul van Tigchelt dat het Antwerps parket zich heeft neergelegd bij de twee vrijspraken. Men heeft dus definitief geoordeeld dat Trekt Uw Plant vzw zich niet schuldig maakt aan strafbare feiten.

In september 2015 heeft Trekt Uw Plant 400 leden, verdeeld over vier afdelingen: Antwerpen, Brussel, Mechelen en Oost-Vlaanderen. Een dertigtal leden gebruikt cannabis vooral om medische redenen. Zij worden opgevolgd door een medisch expert.

In mei 2013 werd de tweede Cannabis Social Club van Belgie opgericht: de Mambo Social Club, die voortkwam uit de afdeling Limburg van Trekt Uw Plant.