Algemene Voorwaarden en Gedragscode voor Leden

Algemene voorwaarden voor aansluiting bij de vereniging:
(potentiële) Leden van Trekt Uw Plant vzw:

– zijn meerderjarig en woonachtig in België
– zijn cannabisconsument
– zijn op de hoogte van de Belgische wetgeving inzake cannabis (min. Richtlijn)
– betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage, voor aansluiting van 1 jan tem 31 dec
– melden zich vrijwillig aan

Leden die zich schuldig maken aan een van de volgende activiteiten zullen met onmiddellijke ingang worden uitgesloten uit de vzw:

 1. Verkoop van (delen van) zijn/haar plant aan niet-leden.
2. Overlast veroorzaken in en rond het lokaal van de vzw.
3. De naam/doelstelling van de vzw misbruiken of enige andere vorm van schade berokkenen aan de vzw.

* Met het lidmaatschapsgeld worden de volgende zaken bekostigd:

De werkings- en communicatiekosten van de vereniging die de leden ondersteunt bij het grootbrengen van hun persoonlijke plant in een gemeenschappelijke plantage (de kosten voor het grootbrengen van de plant worden apart aangerekend, deze bedragen momenteel 7 euro/gram – 8 euro/gram voor langbloeiende soorten).

De legalisering van cannabis in België te bevorderen, met gebruik van vreedzame en legale middelen.