Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wie zijn Wij
Trekt Uw Plant is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht in 2006, als eerste Cannabis Social Club in Belgë. Het doel om op transparante, verantwoorde en goed geïnformeerde wijze aan te tonen dat het zeer goed mogelijk is in België de cannabisteelt voor persoonlijk gebruik door volwassenen te reguleren.

Daarbij hanteren wij de Gedragscode voor CSC’s, uitgeschreven door ENCOD, gekoppeld aan de Ministriële Richtlijn van 2005. Die richtlijn werd, na tien jaar parlementair debat, door de minister van Justitie en de 5 procureurs-generaal uitgevaardigd, en die stelt dat bezit door een volwassene van max. 3 gram cannabis en/of een cannabisplant niet langer wordt vervolgd, tenzij sprake is van overlast of verzwarende omstandigheden.

 

Wat willen wij bereiken met dit initiatief?

Door te insisteren op een consequente toepassing van de cannabisrichtlijn willen we een lans breken voor een benadering van cannabisgebruik die uitgaat van het volksgezondheidsaspect, en niet van het strafrecht. Alleen door produktie en consumptie van cannabis (onder bepaalde omstandigheden) toe te laten krijgt de overheid zicht op dit verschijnsel, waardoor men ongewenste effecten die veroorzaakt worden door de illegaliteit (gemakkelijke toegankelijkheid voor minderjarigen, versnijding van het produkt met gevaarlijke middelen zoals glas of vernis, prijsopdrijving door criminele handelaren) kan voorkomen en tegengaan.

Uiteindelijk moet cannabis, net als andere drugs, uit het strafrecht. De gemeenschap heeft zich niet te moeien met wat een individu beslist in zijn eigen lichaam te stoppen. De teelt van planten voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden door volwassenen zou ook volledig vrij moeten zijn. We kunnen ons wel voorstellen dat de overheid de handel in roesmiddelen aan banden legt door controle op produktie- en distributiemethoden, instellen van leeftijdsgrenzen etc. Maar een verbod op deze middelen is louter en alleen een geschenk voor de criminele organisaties die nu het monopolie in handen hebben, wat ten koste gaat van de volksgezondheid en de openbare orde, en een loodzware last legt op de de tijd en middelen van politie en justitie.

Voor het oprichten van een Cannabis Social Club is geen grote investering of bijzondere kennis nodig. Op regelmatige tijdstippen worden workshops georganiseerd om mensen te informeren en bij te staan die in ons voorbeeld willen volgen. Voor meer informatie kan je terecht via mail.