Wie zijn Wij

Wie zijn Wij

Wie zijn Wij
Trekt Uw Plant is een vzw, opgericht in 2006, met als doel om in alle openheid en op simpele doch overtuigende wijze aan te tonen dat het zeer goed mogelijk is in België de cannabisteelt voor persoonlijk gebruik door volwassenen te reguleren.

Wij baseren ons daarbij op de Ministeriële Richtlijn die in januari 2005, na tien jaar parlementair debat, door de minister van Justitie en de 5 procureurs-generaal werd uitgevaardigd, en die stelt dat bezit door een volwassene van max. 3 gram cannabis en/of een cannabisplant niet langer wordt vervolgd, tenzij sprake is van overlast of verzwarende omstandigheden.

Op 27 juli staken we het eerste zaadje voor de eerste cannabisplant in de grond, op een openbare bijeenkomst in de Kruidtuin in Antwerpen.

Op 14 september legden we de statuten van de vzw neer bij de Griffie van de Rechtbank van Antwerpen. Vervolgens startten we een campagne om leden te werven. In 6 weken tijd slaagden we erin 30 leden te werven die allen 50 euro lidgeld betaalden. Met dit eerste bedrag konden we de advocaatkosten van onze eerste rechtzaak bekostigen.

Op 12 december 2006 presenteerden we een eerste cannabisplantage volgens het principe “één plant per lid” .

Deze plantage werd door de politie in beslaggenomen, en op 25 april 2007 werden 5 leden van Trekt Uw Plant (de 6e, Stijn Bex, was op het moment van de feiten volksvertegenwoordiger voor SPIRIT en dus onschendbaar) veroordeeld tot 15 euro boete (2 leden) en strafopschorting (3 leden).

Wij gingen onmiddellijk tegen deze uitspraak in beroep, aangezien de veroordeling (en de mogelijke vervolging van een herhaling van ons initiatief) haaks staat op de ministeriële richtlijn.

Uiteindelijk werden wij op 26 juni 2008 vrijgesproken van strafvervolging in een vonnis van het Hof van Beroep in Antwerpen.

Op 3 mei 2008 presenteerden we voor de tweede maal een gemeenschappelijke plantage, ditmaal door het planten van een zaadje in een bloempot.

We werden wederom opgepakt en er volgde een rechtszaak. Op 6 februari 2009 werden we veroordeeld wegens ’aanzet tot gebruik’, en kreeg onze voorzitter een boete van 5.500 euro.

Wij zijn ook tegen deze uitspraak in beroep gegaan, en werden op 25 februari 2010 vrijgesproken van strafvervolging in een vonnis van het Hof van Beroep in Antwerpen.

Vanaf maart 2010 kweekt Trekt Uw Plant cannabis voor het persoonlijk gebruik van haar leden. In april 2010 werd de eerste oogst van 2010 binnengehaald, een jaar later die van 2011, en nog een jaar later die van 2012.

In een interview met de Nederlandse televisie in juni 2012 verklaarde woordvoerder Paul van Tigchelt dat het Antwerps parket zich heeft neergelegd bij de twee vrijspraken. Men heeft dus definitief geoordeeld dat Trekt Uw Plant vzw zich niet schuldig maakt aan strafbare feiten.

In september 2015 heeft Trekt Uw Plant 400 leden, verdeeld over vier afdelingen: Antwerpen, Brussel, Mechelen en Oost-Vlaanderen. Een dertigtal leden gebruikt cannabis vooral om medische redenen. Zij worden opgevolgd door een medisch expert.

In mei 2013 werd de tweede Cannabis Social Club van Belgie opgericht: de Mambo Social Club, die voortkwam uit de afdeling Limburg van Trekt Uw Plant.

Wat willen wij bereiken met dit initiatief?

Door te insisteren op een consequente toepassing van de cannabisrichtlijn willen we een lans breken voor een benadering van cannabisgebruik die uitgaat van het volksgezondheidsaspect, en niet van het strafrecht. Alleen door produktie en consumptie van cannabis (onder bepaalde omstandigheden) toe te laten krijgt de overheid zicht op dit verschijnsel, waardoor men ongewenste effecten die veroorzaakt worden door de illegaliteit (gemakkelijke toegankelijkheid voor minderjarigen, versnijding van het produkt met gevaarlijke middelen zoals glas of vernis, prijsopdrijving door criminele handelaren) kan voorkomen en tegengaan.

Uiteindelijk moet cannabis, net als andere drugs, uit het strafrecht. De gemeenschap heeft zich niet te moeien met wat een individu beslist in zijn eigen lichaam te stoppen. De teelt van planten voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden door volwassenen zou ook volledig vrij moeten zijn. We kunnen ons wel voorstellen dat de overheid de handel in roesmiddelen aan banden legt door controle op produktie- en distributiemethoden, instellen van leeftijdsgrenzen etc. Maar een verbod op deze middelen is louter en alleen een geschenk voor de criminele organisaties die nu het monopolie in handen hebben, wat ten koste gaat van de volksgezondheid en de openbare orde, en een loodzware last legt op de de tijd en middelen van politie en justitie.

Voor het oprichten van een Cannabis Social Club is geen grote investering of bijzondere kennis nodig. Regelmatig organiseren we workshops voor mensen die ons voorbeeld willen volgen. Neem contact met ons op voor de details.